Darovanie 2 %

Prosíme vás o darovanie 2 % z daní pre naše OZ SPOSA Banská Bystrica.

Potrebné dokumenty nájdete na spodnej časti stránky.

Ešte ste nepočuli o našom OZ SPOSABB?

Nevadí, kliknutím na tlačidlo sa môžete o našom OZ dozvedieť viac!

Svojimi 2%  podporíte

 Darovaním 2% podporíte aj tieto aktivity:

Cvičenie - rozvoj pohybových zručností 

Podporné skupiny

Simulátor autizmu a osveta o autizme - Vzdelávanie rodičov a širokej verejnosti o správaní sa ľudí s autizmom 

Kampaň vysvieťme to na modro v Banskej Bystrici, 2. apríl