Darovanie 2 %

Prosíme vás o darovanie 2 % z daní pre naše OZ SPOSA Banská Bystrica.

Potrebné dokumenty nájdete na spodnej časti stránky.

Ešte ste nepočuli o našom OZ SPOSABB?

Nevadí, kliknutím na tlačidlo sa môžete o našom OZ dozvedieť viac!

Upozornenie z daňového úradu na zdaňovacie obdobie roku 2020 !!!!!!!!!!!

Nakoľko už viacerí videli našu výzvu a chceli by nás podporiť, tlačivo na dve percentá , ktoré máme uvedené, bolo z minulého roku. V riadku venovať pozornosť zaokrúhľovaniu výslednej sumy. Ak táto suma bude zaokrúhlená zle, peniaze prepadnú v prospech štátu!!!!!!!!!

Vysvetlenie - Za zdaňovacie obdobie roku 2020 sa mení spôsob zaokrúhľovania - v roku 2019 sa 2 % zaplatenej dane zaokrúhľovali na eurocenty smerom nadol (napr. suma 25,746 eur sa zaokrúhlila na 25,74 eur), od zdaňovacieho obdobia 2020 sa zaokrúhľujú matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta podľa § 47 zákona o dani z príjmov (napr. suma 25,746 eur sa zaokrúhli matematicky na 25,75 eur).

Darovaním 2% podporíte tieto aktivity

Ďaľšie aktivity ktoré darovaním 2% podporíte aj tieto aktivity:

Cvičenie - rozvoj pohybových zručností 

Podporné skupiny

Simulátor autizmu a osveta o autizme - Vzdelávanie rodičov a širokej verejnosti o správaní sa ľudí s autizmom 

Kampaň vysvieťme to na modro v Banskej Bystrici, 2. apríl