Štvrtková klubovňa

"Deti sa potrebujú radovať z malých vecí, ktoré mnoho krát prehliadame, Nepotrebujú wav veci, potrebujú lásku, prijatie, čisté šantenie a načúvanie. Vždy nám vravia, čo potrebujú, len musíme odstrániť nánosy našich očakávaní a naslúchať im. "
 
M. Helexová