Pracovný koučing - zručnosti pre život


Pracovný koučing - vedie koučka Katarína Donovalová.

Cieľom aktivity je prostredníctvom nácviku pracovných, ale aj sociálnych zručností naučiť mladých ľudí rôzne pracovné postupy , zdokonalené cieleným prístupom.
Pokojné vedenie s ohľadom na možnosti klienta , sú cestou k možnému osamostatneniu
.