Muzikoterapia

PhDr. Denisa Pinková

  • muzikoterapia
  • psychoterapia pre rodičov 
  • poradenstvo
  • diagnostika

Muzikoterapeutický proces

má hlavne terapeutickú liečebnú funkciu , preto ho radíme medzi expresívne terapie. Prináša so sebou priestor na neverbálnu komunikáciu, takže nevyslovené hovorené slovo nie je prekážkou. Hudba otvára široké možnosti sebavyjadrenia, intuitívne hudobne tvorenie , kreslenie pocitov nenásilným spôsobom hry na jednoduchých hudobných nástrojoch. Poskytuje hlboký zážitok relaxácie, čo napomáha k celkovému uvoľneniu spazmov v tele, upokojeniu mysle a emócií. 

Cena Terapie je 20 eur(V cene je práca terapeuta+ nájomne+energie)