Príbeh OZ SPOSA Banská Bystrica

20 výročie OZ SPOSA Banská Bystrica


Nie sme neznámi. Naša organizácia je tu už od 2001, kedy ju založili rodičia detí s autizmom na čele s PaeDr. Martinom Golemom. SPOSA BB bola pri vytvorení prvej triedy pre deti s autizmom na ŠZŠ na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici, aj pri vytvorení ďalšej triedy pre deti s viacnásobnými pridruženými diagnózami k autizmu a praktickej školy na spomenutej škole, s ktorou dodnes spolupracujeme.

V roku 2018 sa našej organizácii podarilo nájsť nové priestory na aktivity a činnosti rozvíjajúce schopnosti a zručnosti osôb nielen s autizmom. 
Naša organizácia sprostredkúva terapie ako napríklad canisterapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu, psychoterapiu, masáže a iné. 
Do dnešných dní sme našimi aktivitami dokázali pomôcť nemalému množstvu ľudí a veríme že v tom budeme úspešne pokračovať aj naďalej
Radi Vás privítame v našich priestoroch a veríme, že sa tu budete cítiť dobre.

ŽI A NECHAJ ŽIŤ 

Projekt ŽI A NECHAJ ŽIŤ  je prioritne viazaný na rodiny s osobami s autizmom , iné znevýhodnené komunity a v zmysle inklúzie aj pre zdravú majoritu. Predchádzajúce ročníky mali vo svojich názvoch sen - Legosen 2014, spájanie - Lego spája 2015, život a zažívanie vecí ŽI A ZAŽI 2016, žiť ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017, ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018,  ŽI A NECHAJ ŽIŤ  2019. Potvrdil sa inkluzívno- integračný rámec a nastavenie podmienok podujatia tak, že všetky skupiny boli spokojné a vzájomne sa dopĺňali. V roku 2018 sme sa rozhodli, že už názov nebudeme meniť a pridáme už len aktuálny rok.