Denný

Tábor Zážitkovo 2023

Prihlášky a vyplnený dotazník o dieťati zašlite najneskôr do 25.6. 2023,

Poplatok za tábor treba uhradiť  do 27.6.2023.


Informácie ku konaniu Tábora

Termín konania: 10.7. - 14.7.2023

Miesto konaniaKomunitné centrum Sásová

Počet detí ktoré sa môžu zúčastniť: 10 detí max. Ostatné deti budú registrované ako náhradníci. V prípade , že nahlásené deti sa nebudú môcť zúčastniť, rodiny v poradovníku upozorníme vopred , aby poplatok neuhrádzali.

Trvanie : každý pracovný deň od 9,00 - 14,00 hod


Ak by ste sa aktivít nemohli zúčastniť, ale ste už zaplatili, peniaze vám budú vrátené vo výške 90 %. Zvyšných 10 % bude použitých na náklady spojené so spätným prevodom a inými súvisiacimi poplatkami.

Zaplatenie:

VÚB

Cena: 200 Eur

Cena: 130 Eur Zo sociálne/finančne znevýhodneného  prostredia 


Číslo účtu žiadateľa: SK 22 0200 0000 0015 7882 9557

Variabilný symbol: Dátum a rok narodenia dieťaťa

Poznámka: SPOSAT72023-priezvisko

Aktivity:

Opekanie

Pohybové aktivity, športové aktivity,rozvojové aktivity