Dlhodobé projekty

Projekt"Podpora programov pre domácich opatrovateľov/alebo aj rodičov na OP, RD/ na obnovenie zručností v bežnom živote. "rok 2017 

Projekt " Podpora rozvojových a pohybových programov pre osoby s autizmom,ich rodinných príslušníkov a iné znevýhodnenia " rok 2019

Projekt "Podpora prevenčných , rozvojových, pohybových, socializačných a iných programov pre osoby s autizmom , ich rodinných príslušníkov a iné znevýhodnenia".  rok 2020

Projekt " OPATRENIA PRE RODINY S OSOBAMI S AUTIZMOM S OHĽADOM NA PANDEMICKÚ A PO PANDEMICKÚ SITUÁCIU . VYTVORENIE HYGIENICKY BEZPEČNÉHO PROSTREDIA NA TVORBU INDIVIDUÁLNYCH PODPORNÝCH TERAPEUTICKÝCH A DOPLNKOVÝCH PROGRAMOV." rok 2021

Projekt " OPATRENIA PRE RODINY S OSOBAI S AUTIZMOMS PHĽADOM NA POKRAČUJÚCU PANDEMICKÚ SITU8CIU. VYTVORENIE NOV7CH ALTERNAT9V K RIEŠENIU INDIVIDUÁLNYH  POTRIEB OSôB S AUTIZMOM A ICH RODÍN." rok 2022


Zručnosti pre život

Ako získať zručnosti, keď mám znevýhodnenie ?  SPOSA BB od roku 2021 nadviazala na projekt podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia /2020/2021/  a pokračuje vo vzdelávaní mladých ľudí s autizmom a inkluzívne aj s inými znevýhodnenými trénuje  a učí prostredníctvom koučiek  pre život nevyhnutné zručnosti s prihliadnutím na ich schopnosti  a  možnosti.

Grantový projekt "Pohybom k učeniu

Projekt "Spolu zvládneme viac" Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto a Rotary Clubu Banská Bystrica". trvanie od 12.2020 do 7.2021.

Projekt "Mimoriadna podpora" trvanie 2020 - 2021

 Grantový Projekt: Budúcnosť aj s autizmom  Projekt "Zručnosti pre život" trvanie od 7.2020 do 6.2021  

Grantový program #PomáhameĎalej #Regióny Projekt " Terapie v SPOSA BB"  trvanie od 20.6.2018 do 30.6.2019 

 Grantový Projekt: Budúcnosť aj s autizmom Projekt" Rozvoj detí s autizmom prostredníctvom pohybových a tvorivých aktivít" trvanie od 10.2017 do 6.2018


Projekt "Polievka pomoci" rok 2020

Projekt "Posúvame sa"  trvanie od 9.2018 do 3.2019

Projekt "Daruj knihu" 2017, 2018 ,2019,2020