VR Terapia

 Čo je VR? 

VR vedie mladý muž s AS Vladimír.K. Pomocou VR pomáha mladým ľuďom s autizmom prekonávať bariéry v rôznych činnostiach v bežnom živote.VR aj komunita mladých ľudí s rôznou úrovňou autizmu a iným znevýhodnením, ktorí spolu prežívajú sociálnu interakciu pod dohľadom. V čase terapie je možné absolvovať aj tvorivé dielničky. ktoré slúžia na socializáciu a osobný rozvoj.

Cena Terapie je 12 eur  na 30 min (V cene je práca terapeuta+ nájomne+energie)