VR Terapia

 Čo je VR ? VR vedie mladý muž s AS V.Kollár. Pomocou VR pomáha mladým ľuďom s autizmom prekonávať bariéry v rôznych činnostiach v bežnom živote.VR aj komunita mladých ľudí s rôznou úrovňou autizmu a iným znevýhodnením, ktorí spolu prežívajú sociálnu interakciu pod dohľadom. V čase terapie je možné absolvovať aj tvorivé dielničky. ktoré slúžia na socializáciu a osobný rozvoj.

Cena Terapie je 10 eur(V cene je práca terapeuta+ nájomne+energie)