Tím organizačná štruktúra novovznikajúcich služieb v zmysle zák. č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov v Lokálnom priestore SPOSA BB (Horná 67,
3.p.) do pozícií

Riaditeľka - Mária Helexová


Koordinátor Odľahčovacej Pomoci - Adrian Antoš


Externý psychológ - PhDr. Denisa Pinková


Koordinátor finančných operácií - Ivana Gašparová


Vedúca sociálneho programu - Nikola Kramáriková


Koordinátor rozvoja zručností - Katarína Donovalová