Tím SPOSA BB

Riaditeľka - Mária Helexová

Koordinátor Odľahčovacej Služby - Adrian Antoš

Externý psychológ- PhDr. Denisa Pinková