Projekt "Daj Labku" trvanie od 1.3. 2023 do 31.8.2023

 Grantový program " Vy rozhodujete,my pomáhame " Projekt "Voľno časové aktivity pre autistov" trvanie od 3.2019 do 11.2019

 Grantový program " Vy rozhodujete,my pomáhame "  Projekt "Pes učiteľom"  trvanie od 9.2019 do 3.2020