Ako získať zručnosti, keď mám znevýhodnenie ?  SPOSA BB od roku 2021 nadviazala na projekt podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia /2020/2021/  a pokračuje vo vzdelávaní mladých ľudí s autizmom a inkluzívne aj s inými znevýhodnenými trénuje  a učí prostredníctvom koučiek  pre život nevyhnutné zručnosti s prihliadnutím na ich schopnosti  a  možnosti.