Sponzori/Partneri
Denného Tábora Zážitkovo

Denný tábor zážitkovo 2023

Denný Tábor  Zážitkovo 2023 podporili materiálne sponzori/parteri:

Denný tábor zážitkovo 2022

Pilotný projekt Mesta BB - odbor sociálnych vecí v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica /SPOSA BB/-  denný odľahčovací tábor pre deti a dospelých s autizmom, prioritne viazaný na tvorbu pomoci pre túto cieľovú skupinu na území mesta BB sa uskutočnil v dňoch 25.7.-29.7.2022

Partneri/Sponzori tábora, ktorí ho podporili finančne a materiálne - sponzorom  za potraviny, materiál do balíčkov pre deti  a pitný režim ďakujeme .