Projekty podporované viacerými partermi


Projekt "Inkluzívneho tábora v Terchovej sa a uskutočnil vďaka podpore  Coop Jednoty, Zvolenský,Ferová značka,SPOSA BA" trvanie júl 2021

Projekt "Spolu zvládneme viac" Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto a Rotary Clubu Banská Bystrica". trvanie od 12.2020 do 7.2021.