Projekty sú za obdobie od 2017

Projekt"Podpora programov pre domácich opatrovateľov/alebo aj rodičov na OP, RD/ na obnovenie zručností v bežnom živote. "rok 2017 

Projekt " Podpora rozvojových a pohybových programov pre osoby s autizmom,ich rodinných príslušníkov a iné znevýhodnenia " rok 2019

Projekt "Podpora prevenčných , rozvojových, pohybových, socializačných a iných programov pre osoby s autizmom , ich rodinných príslušníkov a iné znevýhodnenia".  rok 2020

Projekt " OPATRENIA PRE RODINY S OSOBAMI S AUTIZMOM S OHĽADOM NA PANDEMICKÚ A PO PANDEMICKÚ SITUÁCIU . VYTVORENIE HYGIENICKY BEZPEČNÉHO PROSTREDIA NA TVORBU INDIVIDUÁLNYCH PODPORNÝCH TERAPEUTICKÝCH A DOPLNKOVÝCH PROGRAMOV." rok 2021


Nadácia SPP - grantový program 

OPORA 2022

Projekt Inkluzívneho tábora v Terchovej 2021

Projekt "Spolu zvládneme viac" Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto a Rotary Clubu Banská Bystrica". trvanie od 12.2020 do 7.2021.

Projekt "Mimoriadna podpora" trvanie 2020 - 2021

 Grantový Projekt: Budúcnosť aj s autizmom  Projekt "Zručnosti pre život" trvanie od 7.2020 do 6.2021 

Grantový program #PomáhameĎalej #Regióny Projekt " Terapie v SPOSA BB"  trvanie od 20.6.2018 do 30.6.2019 

 Grantový Projekt: Budúcnosť aj s autizmom Projekt" Rozvoj detí s autizmom prostredníctvom pohybových a tvorivých aktivít" trvanie od 10.2017 do 6.2018


Projekt "Udržujme oheň" , rok 2020

Projekt: "Terapiami pomáhame autistom rásť"

Program: Zamestnanecký grantový program 2020  Začiatok jún 2020 , koniec november 2020

Projekt "10 minút vnímajme svet autistu pomocou simulátora autizmu" trvanie od 15.1.2018 do 31.8.2018 

Projekt "Prevenciou k 100% starostlivosti o deti" trvanie od 7.2018 do 12.2018

Projekt "Knižný jarmok - Banská Bystrica bez predsudkov  2021 "

Projekt "Relaxačno-terapeutický víkendový pobyt pre rodiny detí s autizmom" trvanie 1.12.2017 do 31.7.2018

Projekt " Ži a nechaj žit" 2017, 2018

 Grantový program " Vy rozhodujete,my pomáhame " Projekt "Voľno časové aktivity pre autistov" trvanie od 3.2019 do 11.2019

 Grantový program " Vy rozhodujete,my pomáhame "  Projekt "Pes učiteľom"  trvanie od 9.2019 do 3.2020 

Projekt "Polievka pomoci" rok 2020

Projekt "Posúvame sa"  trvanie od 9.2018 do 3.2019

Projekt "Spolu zvládneme viac KNZM" 2020

Projekt "Daruj knihu" 2017, 2018 ,2019,2020

Dar na účel "Príspevok na fungovanie organizácie" 2019