Projekty sú za obdobie od 2017

Projekt"Podpora programov pre domácich opatrovateľov/alebo aj rodičov na OP, RD/ na obnovenie zručností v bežnom živote. "rok 2017 

Projekt " Podpora rozvojových a pohybových programov pre osoby s autizmom,ich rodinných príslušníkov a iné znevýhodnenia " rok 2019

Projekt "Podpora prevenčných , rozvojových, pohybových, socializačných a iných programov pre osoby s autizmom , ich rodinných príslušníkov a iné znevýhodnenia".  rok 2020

Projekt " OPATRENIA PRE RODINY S OSOBAMI S AUTIZMOM S OHĽADOM NA PANDEMICKÚ A PO PANDEMICKÚ SITUÁCIU . VYTVORENIE HYGIENICKY BEZPEČNÉHO PROSTREDIA NA TVORBU INDIVIDUÁLNYCH PODPORNÝCH TERAPEUTICKÝCH A DOPLNKOVÝCH PROGRAMOV." rok 2021


 Grantový Projekt: Budúcnosť aj s autizmom  Projekt "Zručnosti pre život" trvanie od 7.2020 do 6.2021 

 Grantový Projekt: Budúcnosť aj s autizmom Projekt" Rozvoj detí s autizmom prostredníctvom pohybových a tvorivých aktivít" trvanie od 10.2017 do 6.2018


Projekt "Polievka pomoci" rok 2020

Projekt "Posúvame sa"  trvanie od 9.2018 do 3.2019

Projekt "Daruj knihu" 2017, 2018 ,2019,2020