Denný tábor Zážitkovo 2023

Angelus Revival

SPOSA BB /Spoločnosť na pomocosobám s autizmom Banská Bystrica, ďakuje za výťažok z koncertu, ktorý organizoval Angelus revival so spoluorganizátorom koncertu spoločnosťou Marila trade, s.r.o. dňa 26.8.2023. Výťažok (100% vyzbieraného vstupného) bude použitý na realizáciu existujúcich programov, ktoré pravidelne pre osoby s autizmom a ich rodiny organizujeme. Za organizáciu Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB ďakuje Mária Helexová riaditeľka.

Projekt "Pohybom k životu"


Vďaka Nadácii KIA sme mali príležitosť stráviť  sobotné(13.5 2023) dopoludnie na Vodnom diele v Žiline, kde sme sa zúčastnili behu Inklúzia v pohybe pre podporu detí zo Špeciálnych olympiád a iných športovcov so znevýhodnením

Podujatie "Vysvieťme to na modro v BB"

Podujatie sa koná pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica

Denný tábor Zážitkovo 2022

Banská Bystrica Bez predsudkov II.ročník"Knižný jarmok" 2022

Letné denné aktivity pre deti s autizmom 2021

 Banská Bystrica Bez predsudkov "Dajme knihám druhú šancu" 2021

Podujatie "Vysvieťme to na modro v BB"

Podujatie sa koná pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica  


OZ SPOSA BB ďakuje pánovi primátorovi mesta Banská Bystrica za záštitu podujatia k svetovému dňu povedomia o autizme, dňa 2.4.  2021 "Vysvieťme to na modro v Banskej Bystrici". Vysvietené budú dominanty mesta Barbakan, budovy BBSK a EBC. Ďakujeme všetkým partnerom.

Ilustračné foto