Odborný seminár o zbraniach 2024

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB ďakuje Slovenskej Asociácii Westernovej Streľby za podporu našej organizácie. Financie použijeme na aktivity a rozvoj novej podpornej služby pre rodiny s osobami s autizmom .

Klubovňová Kapustnica 2023

Klubovňová kapustnica sa niesli v duchu obdarovania.

Ďakujeme spoločnosti URPINER za pitný režim , ako odmenu dobrovoľníkom, ktorí celý rok pomáhali naším deťom a dospelým pri aktivitách , ktoré naša spoločnosť pre nich realizovala.

Ďakujeme spoločnosti Lidl za pekné knižky pod našim vianočným stromčekom.

Mikuláš 2023

Ďakujeme spoločnosti Lidl za darčekové vrecúška

Denný tábor Zážitkovo 2023

Angelus Revival

SPOSA BB /Spoločnosť na pomocosobám s autizmom Banská Bystrica, ďakuje za výťažok z koncertu, ktorý organizoval Angelus revival so spoluorganizátorom koncertu spoločnosťou Marila trade, s.r.o. dňa 26.8.2023. Výťažok (100% vyzbieraného vstupného) bude použitý na realizáciu existujúcich programov, ktoré pravidelne pre osoby s autizmom a ich rodiny organizujeme. Za organizáciu Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB ďakuje Mária Helexová riaditeľka.

Projekt "Pohybom k životu"


Vďaka Nadácii KIA sme mali príležitosť stráviť  sobotné(13.5 2023) dopoludnie na Vodnom diele v Žiline, kde sme sa zúčastnili behu Inklúzia v pohybe pre podporu detí zo Špeciálnych olympiád a iných športovcov so znevýhodnením

Podujatie "Vysvieťme to na modro v BB"

Podujatie sa koná pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica

Denný tábor Zážitkovo 2022

Banská Bystrica Bez predsudkov II.ročník"Knižný jarmok" 2022

Letné denné aktivity pre deti s autizmom 2021

 Banská Bystrica Bez predsudkov "Dajme knihám druhú šancu" 2021

Podujatie "Vysvieťme to na modro v BB"

Podujatie sa koná pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica  


OZ SPOSA BB ďakuje pánovi primátorovi mesta Banská Bystrica za záštitu podujatia k svetovému dňu povedomia o autizme, dňa 2.4.  2021 "Vysvieťme to na modro v Banskej Bystrici". Vysvietené budú dominanty mesta Barbakan, budovy BBSK a EBC. Ďakujeme všetkým partnerom.

Ilustračné foto

Mikuláš 2020