Banská Bystrica Bez predsudkov II.ročník"Knižný jarmok"

Letné denné aktivity pre deti s autizmom

 Banská Bystrica Bez predsudkov "Dajme knihám druhú šancu" 

Podujatie "Vysvieťme to na modro v BB"

Podujatie sa koná pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica  


OZ SPOSA BB ďakuje pánovi primátorovi mesta Banská Bystrica za záštitu podujatia k svetovému dňu povedomia o autizme, dňa 2.4.  2021 "Vysvieťme to na modro v Banskej Bystrici". Vysvietené budú dominanty mesta Barbakan, budovy BBSK a EBC. Ďakujeme všetkým partnerom.

Ilustračné foto