Projekt"Grantový program  OPORA" trvanie 2022

Projekt: "Terapiami pomáhame autistom rásť"

Program: Zamestnanecký grantový program 2020  Začiatok jún 2020 , koniec november 2020