Nadácia pre deti Slovenska

Projekt "Prevenciou k 100% starostlivosti o deti" trvanie od 7.2018 do 12.2018