Mesto Banská Bystrica

Projekt"Podpora programov pre domácich opatrovateľov/alebo aj rodičov na OP, RD/ na obnovenie zručností v bežnom živote. "rok 2017 

Projekt " Podpora rozvojových a pohybových programov pre osoby s autizmom,ich rodinných príslušníkov a iné znevýhodnenia " rok 2019

Projekt "Podpora prevenčných , rozvojových, pohybových, socializačných a iných programov pre osoby s autizmom , ich rodinných príslušníkov a iné znevýhodnenia".  rok 2020

Projekt " OPATRENIA PRE RODINY S OSOBAMI S AUTIZMOM S OHĽADOM NA PANDEMICKÚ A PO PANDEMICKÚ SITUÁCIU . VYTVORENIE HYGIENICKY BEZPEČNÉHO PROSTREDIA NA TVORBU INDIVIDUÁLNYCH PODPORNÝCH TERAPEUTICKÝCH A DOPLNKOVÝCH PROGRAMOV." rok 2021

Projekt " OPATRENIA PRE RODINY S OSOBAI S AUTIZMOMS PHĽADOM NA POKRAČUJÚCU PANDEMICKÚ SITU8CIU. VYTVORENIE NOV7CH ALTERNAT9V K RIEŠENIU INDIVIDUÁLNYH  POTRIEB OSôB S AUTIZMOM A ICH RODÍN." rok 2022