Férová nadácia O2

Náš projekt podporený Férovou nadáciou O2 práve začína, pod známym názvom " Zručnosti pre zivot" aj vďaka nadácii môžeme pomôcť  ľudom so znevýhodnením v týchto v smeroch:

1. Podporuje ich vzdelávanie, sebarealizáciu, terapiu: Rozvoj "bežných zručností", ako sú varenie, šitie, výroba sviečok, včeloobalov, soli do kúpeľa, potlač tričiek, výroba magnetiek, rôznych iných výrobkov, ktoré budú vychádzať z potreby alebo vlastnej inšpirácie. Rozvoj finančnej gramotnosti.Aktívna účasť na príprave a realizácii výletov, vrátane návštev cudzích miest.

2.Socializácia - príležitosť na rozvoj konkrétnych sociálnych zručností tejto zraniteľnej a odlúčenej skupiny ľudí zo spoločnosti.

3. Psychoterapia mladých a dospelých s autizmom - učenie sa o vzťahoch, vhodnej komunikácii s ostatnými,riešenie konfliktov, spôsoby ako ich riešiť v bežnom živote. 

4. Odovzdávanie skúseností - študenti formou dobrovoľníctva získavajú potrebné vedomosti do budúcej odbornej práce.