Animoterapia


Ing. et Bc. Ľubica Bátoryová

  • canisterapeut
  • metodik Physio Canis
  • externý pedagóg

Ing. Peter Bátory

Keď pes pomáha

Canisterapia (lat. canis = pes) využíva pozitívne pôsobenie psa na psychickú , fyzickú a sociálnu harmonizáciu človeka. Používa sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda pri stavoch , keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú efektívne. Dáva dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno - integračných problémov. Motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky, rozvíja sociálne schopnosti a učí osoby s autizmom učiť sa bežné veci iným spôsobom . Canisterapia sa delí na živelnú /klasické držanie psa v domácnosti/ a riadenú, kedy psa vlastní terapeut , ktorý so psom navštevuje klientov, s ktorými osobne pracuje a pes pomáha , ako premostenie, motivátor, asistent pri práci s oslabenou osobou.