Denný tábor zážitkovo

Dovoľujem si Vám dať do pozornosti pilotný projekt Mesta BB - odbor sociálnych vecí v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica /SPOSA BB/- je to denný odľahčovací tábor pre deti a dospelých s autizmom, prioritne viazaný na tvorbu pomoci pre túto cieľovú skupinu na území mesta BB.

Cena tábora na dieťa je 100 eur

Už je prihlásený maximálny počet detí.

Ak vyplníte Dotazník tak budete zaradený do poradovníka náhradníkov 

Partneri Tábora Ktorý ho podporili finančne a materiálmi 

Program tábora

V prípade záujmu o tábor. Vyplňte dotazník