Denný tábor Zážitkovo

Pilotný projekt Mesta BB - odbor sociálnych vecí v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica /SPOSA BB/-  denný odľahčovací tábor pre deti a dospelých s autizmom, prioritne viazaný na tvorbu pomoci pre túto cieľovú skupinu na území mesta BB sa uskutočnil v dňoch 25.7.-29.7.2022 
Partneri tábora, ktorí ho podporili finančne a materiálne - sponzorom  za potraviny, materiál do balíčkov pre deti  a pitný režim ďakujeme . 

Program tábora