Letné denné komunitné aktivity pre deti a mladých s autizmom

" Pohybom  k učeniu "

Prihlášky a vyplnený dotazník o dieťati zašlite najneskôr do 2.8., pričom denné letné komunitné aktivity je možné uhradiť od 2.8.2021 do 6.8.2021.

Vyhradzujeme si právo na zmenu programu v prípade, že by došlo k zmene covid opatrení.

Informácie ku konaniu denných aktivít 

Termín konania: 9.8. - 13.8.2021

Miesto konaniaKomunitné centrum Sásová

Počet detí ktoré sa môžu zúčastniť: 10 detí max. Ostatné deti budú registrované ako náhradníci. V prípade , že nahlásené deti sa nebudú môcť zúčastniť, rodiny v poradovníku upozorníme vopred , aby poplatok neuhrádzali.

Trvanie : každý pracovný deň od 9,00 - 14,00 hod


Ak by ste sa aktivít nemohli zúčastniť, ale ste už zaplatili, peniaze vám budú vrátené vo výške 90 %. Zvyšných 10 % bude použitých na náklady spojené so spätným prevodom a inými súvisiacimi poplatkami.

Zaplatenie:

VÚB

Cena: 100 Eur

Číslo účtu žiadateľa: SK 22 0200 0000 0015 7882 9557

Variabilný symbol: Dátum a rok narodenia dieťaťa

Poznámka: SPOSAT82021-priezvisko

Aktivity: 

Virtuálno tvorivý pondelok

Výlet za dobrodružstvom v utorok

Olympijská streda

Vodný deň vo štvrtok

Piatkové hľadanie pokladu v bublinkách